Opatija domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara


Opatija će početkom listopada biti domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara - Veterinarskih dana 2013. godine , koji će se održati od 9. do 12. listopada.
Na tome znanstveno-stručnom skup s međunarodnim sudjelovanjem očekuje se oko 400 sudionika i niz aktualnih tema, najavio je tajnik Hrvatske veterinarske komore (HVK) Anđelko Gašpar.
Neke od teme opatijskoga skupa bit će novine što ih je donijelo pristupanje Europskoj uniji, konkretno u prometu proizvoda i živih životinja, ali i u brojnim preuzetim propisima.
Na skupu će biti održana brojna izlaganja s područja veterinarskog javnog zdravstva, pa će tako, biti riječi o kontaminaciji aflatoksinom krmiva i krmnih smjesa s farmi istočne Hrvatske, što je bila vrlo aktualna tema početkom ove godine.
Sudionici skupa upoznat će se i sa stanjem i perspektivama inspekcije mesa u EU, označavanjem hrane životinjskog podrijetla i nizom drugih aktualnosti.
Organizatori Veterinarskih dana su Hrvatska veterinarska komora,  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski veterinarski institut.
 

Kalendar događanja