Pojava visoko patogene influence ptica


Ovim putem Vam skrećemo pozornost o pojavi visoko patogene influence ptica podtip H5N8 u uzgoju tovnih pataka na području županije Bekeš u Mađarskoj.
Sumnja na influencu ptica je postavljena temeljem kliničkih znakova (povećan broj uginuća, iscjedak iz nosa i neurološki simptomi). Mjere kontrole i iskorjenjivanja bolesti provode se u skladu s Direktivom 2005/94/EK.
U slučaju primjećivanja ili dojave o uginuću većeg broja divljih ptica molimo da kontaktirate Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail: veterinarstvo@mps.hr.

Kalendar događanja