Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu


Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge.
U sklopu provedbe Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla u 2021. godini uvedene su dvije nove usluge i to uzimanje uzoraka cekuma goveda, odnosno tovnih svinja na liniji klanja, koje se podmiruju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Odluka i cijene navedenih novih usluga dostupne su na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane na slijedećoj poveznici.

Kalendar događanja