Obavijest o poništenju dijela natječaja u Ličko-senjskoj županiji


 U Narodnim novinama broj 30 od 05. ožujka 2014. objavljeno je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/13-01/1667; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 13. veljače 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 24 od 21. veljače 2014. u glavi I.:

– Jedinica lokalne samouprave Karlobag u sastavu jedinice regionalne samouprave Ličko-senjske županije.

 

Kalendar događanja