Uvjeti za goveda namijenjena prometu izvan RH - Izvoz u Libanon NOVO


 17.07.218.
Goveda namijenjena prometu izvan Republike Hrvatske – izvoz u Libanon, moraju u odnosu na bolest kvrgave kože (BKK) ispunjavati sljedeće uvjete:
 
• Za promet u Libanon preko Luke Raša, goveda moraju ispunjavati uvjete navedene u certifikatu, i to da na dan otpreme nisu pokazivale znakove BKK i držane su od rođenja ili više od 60 dana prije otpreme u epidemiološkoj jedinici u kojem nije bilo službeno zabilježenih slučajeva BKK
 
• Goveda koja se otpremaju u EU ili u treće zemlje preko Luke Koper (Slovenija) mogu biti otpremljena jedino ako udovoljavaju uvjetima iz Odluke Komisije 2016/2008 članak 4. – moraju biti cijepljene i imune (od cijepljenja ne smije proći više od 12 mjeseci) i na gospodarstvu podrijetla ne smije biti necijepljenih, odnosno neimunih goveda. Pošiljke se šalju postupkom usmjeravanja sukladno članku 12. predmetne Odluke.
 

Kalendar događanja