Preporuka Uprave veterinarstva, vezana uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje u svezi s FVO auditom


Od dana 11. - 15. lipnja 2012. godine je FVO misija DG SANCO provela audit u Republici Hrvatskoj vezan uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje. 

Preporuka FVO za veterinarsko medicinske proizvode i rezidue

Kalendar događanja