OBAVIJEST ZA JAVNOST - Potvrđen slučaj bruceloze na poljoprivrednom gospodarstvu Jambo d.o.o. Metković


Sukladno Zakonu o veterinarstvu u slučajevima kad radi pojave bolesti životinja postoji ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili životinja, o pojavi i opasnosti Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane mora obavijestiti i javnost, tijela državne uprave nadležna za zdravlje ljudi, za stočarstvo, za zaštitu okoliša i tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te ih upoznati s najvažnijim mjerama zaštite zdravlja životinja.

Na poljoprivrednom gospodarstvu HR 50143730 Jambo d.o.o. Metković potvrđen je slučaj bruceloze. Nakon potvrde Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije da je jedna ženska osoba s područja Metkovića oboljela od bruceloze, veterinarska inspekcija Državnog inspektorata locirala je uzrok zaraze i poduzela mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze. Utvrđeno je da su koze na gospodarstvu HR 50143730, Jambo d.o.o. iz Metkovića pozitivne na brucelozu. Nalaz koji je potvrdio prethodnu sumnju stigao je 8. svibnja 2019. godine nakon što je iz uzoraka tkiva koza izolirana Brucella melitensis.

 

Slijedom informacije Zavoda za javno zdravstvo poduzete su mjere u cilju sprječavanja širenja infekcije i zaštite zdravlja ljudi i životinja. Pravodobnim aktivnostima veterinara lokalizirana je farma te su poduzete mjere za sprečavanje širenja zaraze, a daljnje mjere poduzimat će se sukladno propisanim procedurama za slučajeve potvrde bolesti, a provodit će ih veterinarska inspekcija Državnog inspektorata i ovlašteni veterinari.

 

Brucelozu kod ovaca i koza uzrokuje bakterija Brucella melitensis, rjeđe i Brucella abortus, a manifestira se pobačajima, promjenama na koži životinje i sl. Bolest se lako širi, često se teško uoči zbog izostanka kliničkih znakova bolesti, često ima latentne kliconoše, a prenosi se direktnim i indirektnim kontaktom. Bruceloza je primarno bolest životinja, ali je ujedno i zoonoza te mogu oboljeti i ljudi.


Ukoliko posjednici životinja posumnjaju da su im životinje bolesne to bez odgode moraju prijaviti nadležnom državnom veterinarskom inspektoru.  Samo pravovremena reakcija od strane posjednika i odgovornih službi rezultira brzom reakcijom u cilju sprječavanja širenja izvora infekcije i smanjenja moguće štete.

 

Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi Program nadziranja bruceloze u populaciji ovaca i koza u Hrvatskoj. U nadzorima provedenim tijekom 2017. i 2018. godine na gospodarstvu HR 50143730, Jambo d.o.o. iz Metkovića, nalazi pretraga krvi životinja na brucelozu bili su negativni.

 

Za sva pitanja molimo obratite se Državnom inspektoratu na info@dirh.hr i na broj telefona 01/2375 100


Kalendar događanja