Upravne pristojbe
Poštovani,
Obavještavamo Vas da je od 01. veljače 2017. godine stupila je na snagu nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) koja donosi bitne promjene u naplati općih i posebnih pristojbi u odnosu na prethodni Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14.). 
 
Sukladno novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi za sve zahtjeve i druge podneske koje stranka podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane,  nakon 31. siječnja 2017. godine naplaćuje se novčani iznos od

35,00 kn (slovima: trideset pet
).


Novčani iznos od 35,00 kn (slovima: trideset pet) predstavlja upravnu pristojbu određenu po Tar.br. 2. sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017) i članku 1. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2017).“

 

Kalendar događanja