Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti


Obavještavamo vas da su u „Narodnim novinama“ broj 137/13 od 15. studenog 2013. godine objavljena:

1. djelomična poništenja natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., Klasa: 322-01/13-01/1530; Urbroj: 525-10/1168-13-1 od 5. studenoga 2013., objavljenog u Narodnim novinama broj 134 od 9. studenoga 2013. u glavi I.:
 
Jedinice lokalne samouprave Vis i Komiža u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.
 
2. djelomična poništenja natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., Klasa: 322-01/13-01/1531; Urbroj: 525-10/1168-13-1 od 5. studenoga 2013., objavljenog u Narodnim novinama broj 134 od 9. studenoga 2013. u glavi I.:
 
Jedinica lokalne samouprave Gračac u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaje objavljene u „Narodnim novinama“ broj 134 /13 istječe 25. studenog 2013. godine.
 

Kalendar događanja