Obavijest o poništenju dijela natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/13-01/1672; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 13. veljače 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 24 od 21. veljače 2014. u glavi I.:

– Jedinica lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije.

 

Kalendar događanja