Odluka o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu


  Tijekom siječnja ministarstvo je donijelo novu Odluku o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene u siječnju 2021. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.

Kalendar događanja