Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti


U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljena je Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/14-01/1745; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 30. listopada 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 19. studenoga 2014. u glavi I.:

– Jedinica lokalne samouprave Slivno u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, jedinica lokalne samouprave Bilice u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, jedinice lokalne samouprave Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj, Vrlika, Bol, Milna, Podstrana, Selca, Supetar i Sutivan u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i
sigurnost hrane

 

Kalendar događanja