15. ožujka 2019. započinje proljetna akcija oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske!
Više na web stranici http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1111

Kalendar događanja