Informativni materijali


Europska komisija pripremila je informativne materijale u svrhu potpore provedbe Zakona o zdravlju životinja i za podizanje svijesti o novim pravilima EU-a o zdravlju životinja. Informativni materijali sastoje se od postera, letaka, kratkog videa i devet brošura. Poster, letak i video daju opće informacije o novim pravilima o zdravlju životinja.

Zakon o zdravlju životinja - video
 

Zakon o zdravlju životinja - poster
 

Zakon o zdravlju životinja - Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja

Zakon o zdravlju životinja - Držatelji životinja

Zakon o zdravlju životinja - Akvatične životinje

Zakon o zdravlju životinja - Perad, ptice u zatočeništvu i jaja za valenje

Zakon o zdravlju životinja - Ulazak životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u EU

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja - zametni proizvodi

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja - konji

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja - stoka

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja - psi, mačke i pitome vretice


Kalendar događanja