Poništenje dijela natječaja za Kutjevo


 U Narodnim novinama broj 64 od 13. srpnja 2016. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13 i 148/13) , KLASA: 322-01/13-01/1645, URBROJ: 525-10/1103-14-1 od 14. veljače 2014. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj 24 od 21. veljače 2014. u glavi I.: za jedinicu lokalne samouprave Kutjevo u sastavu jedinice regionalne samouprave Požeško-slavonske županije.

Kalendar događanja