Reagiranje Ministarstva poljoprivrede na članke objavljene u Jutarnjem listu (19. i 23. kolovoza 2016.) i portalu telegram.hr (22. kolovoza 2016.)


Dana 19. kolovoza 2016. godine u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista objavljen je članak naslova „Prijeti milijunska tužba zbog izravne nabave cjepiva?“, a dana 23. kolovoza 2016. godine članak naslova „Voditeljica u Ministarstvu radila je za tvrtku od koje je država kupila cjepivo za BKK“ koje potpisuje novinar Nikola Patković. Dana 22. kolovoza 2016. godine na portalu telegram.hr objavljen je članak naslova „Jedna od šefica u Ministarstvu poljoprivrede bila je menadžerica tvrtke od koje je, bez natječaja, kupljeno cjepivo za 5,6 milijuna kuna“, a potpisao ga je novinar Drago Hedl.
 
Zbog niza neistinitih tvrdnji iznesenih u predmetnim člancima unatoč činjenici da smo autorima tekstova dostavili odgovore, u nastavku donosimo reagiranje Ministarstva poljoprivrede:
 
 • Razlozi poduzimanja hitnih mjera prevencije bolesti kvrgave kože u goveda koja se širila iz jugoistočne Europe prema Hrvatskoj, te intenzivirala od travnja 2016. kada je potvrđena i u Bugarskoj, detaljno su javnosti obrazloženi u više navrata od strane nadležnih osoba u Ministarstvu poljoprivrede putem medija i izravnom komunikacijom sa svim zainteresiranim stranama – uzgajivačima goveda, veterinarskom inspekcijom, veterinarskim službama i ostalim institucijama koje nadziru takva stanja.

 

 • Također je procijenjena šteta koju bi stočarski sektor u Hrvatskoj mogao trpjeti ukoliko se ne poduzmu hitne mjere prevencije bolesti. Stručno tijelo za bolest kvrgave kože koje čine predstavnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog veterinarskog instituta i Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede usuglasilo je preporuku da se provede preventivno cijepljenje goveda na cijelom području Hrvatske. Budući da se kontrola te bolesti u Europskoj uniji i daljnja postupanja u tržištu mesa cijepljenih goveda temelji na zakonodavstvu iz 1992. godine, kada se bolest nalazila na jugu Afrike, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je intenzivne razgovore s nadležnim tijelima zemalja u okruženju i s Europskom komisijom kako bi se zajedničkom inicijativom ubrzala izmjena zakonodavstva po pitanju prometa živih cijepljenih životinja i proizvoda dobivenih od cijepljenih životinja.
   
 • Zbog brzine širenja bolesti Ministarstvo poljoprivrede je početkom lipnja 2016. donijelo Odluku o žurnoj nabavi cjepiva. Postupak je vodio pomoćnik ministra Tomislav Kiš ispred Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te proveo pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave uz primjenu članka 27., stavka 2., točke 3. Zakona o javnoj nabavi. Sredstva za takvu nabavu osigurana su u proračunu Ministarstva poljoprivrede.
   
 • Time odlučno odbacujemo nagađanja navedena u člancima da je bilo pogodovanja pri nabavi cjepiva od tvrtke MSD Animal Health koji je jedan od dva proizvođača cjepiva protiv bolesti kvrgave kože goveda u svijetu zbog toga što je gđa. Ljiljana Markuš Cizelj koja je zaposlena 2012. godine na mjesto voditeljice Službe za veterinarsko medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla prije toga neko vrijeme radila za tu tvrtku. Na gđu. Markuš Cizelj ne može se primjenjivati Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer je u statusu državnog službenika, a ne dužnosnika, a pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave provodio je pomoćnik ministra Tomislav Kiš koji je za isti i odgovoran.
   
 • Bez obzira na to što je postupak već bio proveden, pomoćnik ministra Tomislav Kiš i načelnica Sektora za zaštitu zdravlja životinja Ivana Lohman Janković održali su 18. srpnja 2016. sastanak s predstavnicima tvrtke Mount Trade i detaljno ih izvijestili o trenutnoj situaciji. Predstavnici tvrtke Mount Trade usmeno su ih na sastanku izvijestili da su 15. srpnja postali distributeri proizvođača OBP, kao i da mogu ponuditi cijenu od 3 eura po dozi cjepiva.
   
 • Ovdje naglašavamo da je cjepivo proizvođača MSD pristiglo u dogovorenim rokovima i to 1. kolovoza 2016. te da je cijepljenje 5 najugroženijih županija započelo 8. kolovoza 2016. godine i do danas je cijepljeno oko 85.000 goveda.
   
 • Tvrdnje da Vlada RH nije dala suglasnost na provedeni postupak nabave cjepiva neutemeljene su jer Vlada RH nije niti trebala dati suglasnost obzirom da su sredstva potrebna za nabavu cjepiva bila osigurana proračunom Ministarstva poljoprivrede. To ne znači da članovi Vlade nisu upoznati sa situacijom približavanja virusa kvrgave kože goveda, potrebi interventne nabave cjepiva i svim troškovima koje provedba postupka preventivnog cijepljenja implicira. Ministar Davor Romić članove Vlade je nakon završetka službenog dijela sjednica Vlade u nekoliko navrata izvijestio o svim relevantnim činjenicama, projekcijama troškova i mogućim razmjerima posljedica pojave bolesti u našoj zemlji. Nije bilo nikakve potrebe niti zakonske obveze stavljati ovu temu na dnevni red
 

Kalendar događanja