Tehnička nadogradnja dijela aplikacije HPA


Uslijed potrebe za tehničkom nadogradnjom dijela aplikacije HPA osmišljenog za uzimanje uzoraka krvi, predmetna aplikacija neće biti u funkciji u razdoblju od 12. ožujka do 03. travnja .
Tijekom navedena tri tjedna NEĆE BITI MOGUĆE OTVARATI OBRASCE ZA UZIMANJE UZORAKA KRVI, NITI TAKVO UZORKOVANJE PROVODITI.
 
Potreba za nadogradnjom aplikacije uočena je već neko vrijeme te ćemo trenutnu situaciju (još uvijek nepotvrđen proračun za tekuću godinu te iščekivanje donošenja nove godišnje Naredbe za razdoblje travanj – prosinac) iskoristiti kako bismo što bezbolnije uveli nužne izmjene, temeljem kojih ćemo od travnja biti u mogućnosti prijeći na nešto drukčiji (točniji) sustav naplate uzimanja i dostave uzoraka krvi od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija.
 
Navedeni dio aplikacije bit će ponovno pušten u rad u ponedjeljak, 04. travnja, kada ćete moći i nastaviti s provedbom nacionalnih programa na koje se ova napomena odnosi.
U navedenom razdoblju dakle neće biti moguće uzorkovanje krvi:
  • Goveda               (bruceloza, ELG)
  • Ovaca i koza      (B. melitensis)
  • Svinja                   (B. Aujeszkoga -> ovaj program će ionako započeti tak nakon nadogradnje)
 
Provedbu mjera cijepljenja u odnosu na bolest plavog jezika, kao i provedbu tuberkulinizacije goveda, moguće je provoditi bez ikakvih ograničenja (sukladno postavkama objavljenih nacionalnih programa za tekuću godinu), kroz čitav navedeni period – prekid rada ne odnosi se na taj dio aplikacije.
 

Kalendar događanja