Obavijest o stupanju na snagu UREDBE (EU) br. 576/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca


Obavijest o stupanju na snagu UREDBE (EU) br. 576/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003, PROVEDBENE UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i PRAVILNIKA O PUTOVNICI ZA KUĆNE LJUBIMCE (NN 145/14)
 
Od 29. prosinca 2014. godine primjenjuje se na području Europske unije UREDBA (EU) br. 576/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 i PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.
U Narodnim novinama broj 145/08 od 08. prosinca 2014. godine objavljen je novi PRAVILNIK O PUTOVNICI ZA KUĆNE LJUBIMCE 145 08.12.2014 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce kojim je propisan novi obrazac Putovnice za kućne ljubimce. Nove Putovnice moraju se izdavati od 29. prosinca 2014. godine i naručuju se elektronskim putem u bazi podataka SVIS-obrasci u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Uprava Veterinarstva. U svezi s komercijalnim i nekomercijalnim kretanjem kućnih ljubimaca ovo je tijelo izradilo i novi letak koji možete naći na http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Letak%20kućni%20ljubimci%20hrvatski.pdf
 
 

Kalendar događanja