Novosti

29.09.2022

Edukacije ovlaštenih veterinara o prijavi bolesti


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, u periodu od 13 - 16. rujna 2022. godine održane su interaktivne radionice za ovlaštene veterinare na temu prijave sumnje na zarazne i nametničke bolesti životinja.
 
Radionice su obuhvatile predavanje o novim odredbama zakonodavstva iz područja zdravlja životinja sukladno Uredbi 2016/429 te Zakonu o zdravlju životinja koji je u završnoj fazi donošenja. Također, nizom primjera iz prakse raspravljalo se o kriterijima za donošenje odluke o isključivanju odnosno postavljanju sumnje na bolest životinja te različitom postupanju u odnosu na navedeno. Poseban osvrt je stavljen na isključivanje odnosno postavljanje sumnje na bjesnoću u divljih životinja, postupanje kod pobačaju životinja i dr. Obuhvaćen je cjeloviti proces prijave bolesti, od postavljanja sumnje do odjave bolesti, način ispunjavanja i dostave obrazaca, komunikacija svih uključenih dionika te vođenje evidencije.
 
Na radionici koja je bila podijeljena u 7 grupa sudjelovalo je oko 120 ovlaštenih veterinara s čitavog područja Republike Hrvatske.
 
Svaki sudionik radionice, nakon pismene provjere usvojenog znanja, dobio je certifikat, a sudjelovanje na edukaciji bodovano je od strane Hrvatske veterinarske komore.
 
                        

 
                        


                       
23.09.2022

Novi slučaj bedrenice potvrđen 23.9.2022.


Novi slučaj bedrenice potvrđen je 23. rujna 2022. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo. Predmetni pašnjak uključen je u zaraženo područje te se na njemu provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.
 
U odnosu na rokove trajanja mjera i novi potvrđeni slučaj, napominjemo da se za područje pašnjaka Osekovo ponovno uvode zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji. Rok od 20 dana teče od 19. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.
 
Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
 
Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi.
Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Kontakti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:
web: www.veterinarstvo.hr
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
tel: 01/6443 540
mob: 099/4392-507 – 24 satno dežurstvo
22.09.2022

Bolest Boginje ovaca i koza prijavljena u Španjolskoj


Nadležno tijelo za veterinarstvo Kraljevine Španjolske je putem sustava prijave bolesti životinja Europskoj uniji dana 19. rujna  2022. godine prijavilo potvrđeni slučaj boginja ovaca i koza na gospodarstvu s ovcama i kozama, u provinciji Granada, regiji Andaluzija. Bolest se posljednji puta u Španjolskoj javila 1968. godine te se do danas smatrala iskorijenjenom.
                                                    Sumnja na Boginje ovaca i koza je postavljena na temelju kliničkih znakova i lezija karakterističnih za bolest. Ovlašteno veterinarsko tijelo je, po prijavi, izvršilo nadzor na predmetnoj farmi te u 50 ovaca, od čega je 30 uginulih, utvrdio znakove bolesti. Nacionalni referentni laboratorij je potvrdio nazočnost virusa boginja ovaca i koza u uzorku.

Odmah je naređena provedba mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi 2020/687. Provedene mjere uključuju depopulaciju svih životinja subjekta, neškodljivo zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekciju, proglašavanje zona ograničenja (zona zaštite u radijusu 3 km i zona nadziranja u radijusu 10 km od zaražene farme) uz pojačane mjere biosigurnosti i nadzor nad subjektima te restrikcije prometa životinja i proizvoda u zonama  ograničenja. Epidemiološko istraživanje kojim se nastoji utvrditi izvor bolesti i moguće kontakte kao rizik daljnjeg širenja, je u tijeku.
Boginje ovaca i koza endemične su na afričkom kontinentu sjeverno od ekvatora, uključujući Maroko, Alžir i Tunis, dijelovima Bliskog istoka (Turska prijavila 122 izbijanja tijekom 2022. godine) i Azije. Sporadično se pojavljuju u EU (posljednji slučajevi su zabilježeni 2014. godine u Grčkoj i Bugarskoj i 2015. godine u Grčkoj).Ova bolest do sada nije nikada potvrđena u Hrvatskoj.
Boginje ovaca i koza su virusna zarazna bolest isključivo ovaca i koza, koja se manifestira groznicom, papuloznim osipom, nodulima i vezikulama po koži i sluznicama, lezijama na organima (pluća) i uginućem. U slučaju sumnje diferencijalno dijagnostički treba isključiti slinavku i šap ili zarazni ektim ili zaraznu, pustularnu, nekrotizirajuću upalu kože.

Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude kao niti na druge životinje.

Boginje ovaca i koza spadaju u kategoriju A bolesti s popisa Europske komisije te se stoga, sukladno Delegiranoj uredbi 2020/687 provode hitne mjere sprječavana širenja i kontrole, a glavni cilj mjera usmjeren je ne rano otkrivanje unosa virusa.  
Kako bi se smanjile moguće neželjene posljedice uzrokovane pojavom bolesti kategorije A na području Hrvatske podsjećamo subjekte da bez odgađanja obvezno  prijave promijene zdravstvenog stanja te sumnju na bolest životinje svom veterinaru radi uzimanja odgovarajućih uzoraka te isključivanja bolesti i  žurne provedbe daljnjih mjera.
21.09.2022

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće

16. Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj obilježava se sloganom „Bjesnoća: jedno zdravlje, nulta stopa smrtnosti“

Već šesnaestu godinu za redom, na dan 28. rujna veterinarska struka Republike Hrvatske pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv bjesnoće. Ovogodišnja tema događanja nosi naziv „Bjesnoća: jedno zdravlje, nulta stopa smrtnosti“, a cilj je istaknuti povezanost okoliša s ljudima i životinjama te dodatno podići svijest javnosti o utjecaju i posljedicama bjesnoće na zdravlje ljudi i životinja.
 
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. S obzirom na brojku od preko 59 000 oboljelih ljudi godišnje na prostoru više od 150 zemlja, u svjetskim razmjerima ova bolest predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza.
 
Koncept Jednog zdravlja sve se više primjenjuje u programima kontrole bolesti, a kao što su i nedavni primjeri poput COVID-19 pandemije i antimikrobne otpornosti ukazali, zdravlje životinja, ljudi i okoliša neraskidivo su povezani i međuovisni. Programi kontrole i iskorjenjivanja bjesnoće životinja izvrstan su primjer za provedbu inicijative Jedno zdravlje, a strukture (veterinarske, zdravstvene, zašita okoliša) i povjerenje u zajedničkom radu ključni su i za djelovanja kod pojave drugih zoonotskih bolesti, uključujući one koje mogu uzrokovati  posljedične pandemije.
 
Zavaljujući sustavnoj provedbi programa iskorjenjivanja bjesnoće u divljih životinja oralnom vakcinacijom lisica, te uvažavajući činjenicu da je posljednji slučaj bjesnoće potvrđen u veljači 2014. godine, s  ponosom ističemo da je 2021. godine Europska komisija Republici Hrvatskoj dodijelila status zemlje slobodne od  bjesnoće na njezinu cjelokupnom teritoriju. Veterinarska struka time je izravno doprinijela ispunjenju jednog od glavnih strateških ciljeva Europske unije u području zdravlja životinja koji se odnosi na EU slobodnu od bjesnoće u divljih životinja te je pridonijela i ispunjenu Globalnog strateškog plana nulte stope smrtnosti ljudi od bjesnoće posredovane psima do 2030. godine.
No unatoč tome, važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti struke i javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Bjesnoća se može spriječiti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim vlasnikom životinje jer upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti.
 
Kampanjom koja se provodi povodom Svjetskoga dana borbe protiv bjesnoće u globalnim razmjerima nastoji se pridonijeti boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste.
Stoga je iznimno važna visoka osviještenost veterinara u sustavu ranog prepoznavanja bolesti te provedbi aktivnog i pasivnog nadziranja, a vlasnika životinja u kontinuiranoj i redovitoj provedbi preventivnih mjera protiv ove bolesti.
 
Povodom obilježavanja 16. Svjetskog dana bobe protiv bjesnoće u Hrvatskoj najavljujemo 21. rujna 2022. godine početak jesenske kampanje oralne vakcinacije lisica!
 
Više informacija o bjesnoći i oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=267

Kalendar događanja