Novosti

02.12.2022

Nove informacije o potvrđenim slučajevima bedrenice na pašnjaku Osekovo


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su dana 1. prosinca 2022. godine u životinja uginulih na području pašnjaka Osekovo.
 
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo produžuju se do 18. prosinca 2022. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
 
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
 
Sva dodatna pitanja možete uputiti na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.
25.11.2022

Nove informacije o potvrđenim slučajevima bedrenice na pašnjacima Osekovo i Gornja Gračenica


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su dana 24. studenog 2022. godine u životinja uginulih na područjima pašnjaka Osekovo i Gornja Gračenica.
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje:
 • pašnjaka Osekovo, produžuju se do 7. prosinca 2022. godine.
 • pašnjaka Gornja Gračenica uvode se i traju do 5. prosinca 2022. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
25.11.2022

Izmjene područja u zoni ograničenja u gradskim četvrtima Novi Zagreb- zapad i Brezovica u Gradu Zagrebu zbog pojave visokopatogene influence ptica u peradi


Na području Zagrebačke županije u naselju Gornji Stupnik dana 16. studenog 2022. godine potvrđena je visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1.
Dana 17. studenog 2022. godine na službenoj mrežnoj stranici Ministarstava poljoprivrede, objavljena su područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćena zonom zaštite i zonom nadziranja. U svrhu detaljnijeg određivanja granica gradskih četvrti Novi Zagreb- zapad i Brezovica na području Grada Zagreba, dana 22. studenog 2022. godine na snagu je stupila izmjena rješenja kojim je određeno sljedeće:

1.) U zoni zaštite do 6. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grad Zagreb, gradske četvrti Brezovica naselje Horvati i na području gradske četvrti Novi Zagreb- zapad naselje Ježdovec.

b) Zagrebačka županija:
 • općina Samobor, naselje Rakov potok;
 • općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.
 
Nakon proteka navedenog datuma, od 7. prosinca do 15. prosinca 2022. godine područja navedena u zoni zaštite postaju područja zone nadziranja

2.) U zoni nadziranja do 15. prosinca 2022. godine  nalaze se područja:

a) grad Zagreb:
 • Gradska četvrt Brezovica, naselja: Brezovica, Demerje, Desprim, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Grančari, Hudi Bitek, Kupinečki Kraljevec i dio naselja Hrvatski Leskovac koje pripada gradskoj četvrti Brezovica;
 • Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad naselja: Botinec, Gornji Čehi, Lučko i dio naselja Hrvatski Leskovac koje pripada gradskoj četvrti Novi Zagreb - zapad;
 • Gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec
b) Zagrebačka županija:
 • općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;
 • općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;
 • općina Pisarovina, naselje Bratina;
 • općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;
 • općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.
U navedenim zonama s ciljem pravovremenog otkrivanja influence ptica i sprječavanja širenja bolesti ovlaštene veterinarske organizacije provode daljnje mjere i aktivnosti.

22.11.2022

Na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica u RH


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske stupila je na snagu u utorak, 22. studenog 2022. godine te je objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

U zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenima zbog pojave visokopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu. 

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

Kalendar događanja