Novosti

27.06.2024

Odluka o izmjeni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Ministarstvo je donijelo odluku o izmjeni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva - poveznica.
 
13.06.2024

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. navedenoga Zakona za 119 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 70/2024 od 12. lipnja 20224. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8377531.html).

Tekst Natječaja s PRILOGOM I. Popis jedinica lokalne samouprave, PRILOGOM II. Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i PRILOGOM III. Tablica I. Obrazac za bodovanje na Natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu (LINK)

PRILOG III. Tablica II. Jedinice lokalne samouprave - broj uvjetnih grla i farmi, sa stanjem na dan 1. lipnja 2024. godine (LINK
06.06.2024

Obavijest o obustavi odobrenja za stavljanje u promet i opoziv svih serija na tržištu veterinarskog lijeka Kexxtone 32,4 g


Tvrtka Elanco Animal Health, nositelj odobrenja za lijek Kexxtone 32,4 g intraruminalna naprava za kontinuirano otpuštanje za goveda, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane, provodi povlačenje serija 505103-1 i 505419-1 predmetnog veterinarskog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni, veterinarskih klinika i veterinara.

Izravna komunikacija stručnjaka za zdravstvenu zaštitu životinja (DaHPC)

UPUTE ZA OPOZIV


05.06.2024

Ponovna potvrda ASK na području općine Bijeljina u Bosni i Hercegovini


Više informacija dostupno je klikom na poveznicu.

Kalendar događanja