Novosti

23.12.2015

NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama broj 135/15 od 16. prosinca objavljen je  NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti 
23.12.2015

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/663; urbroj: 525-
-10/1103-15-3 od 3. srpnja 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 76/15 od 10. srpnja 2015. 

Kalendar događanja