Novosti

26.05.2023

Obavijest o terminima i mjestima edukacije veterinarskih djelatnika

Pozivamo zainteresirane djelatnike ovlaštenih veterinarskih organizacija, kao i veterinarske inspekcije DIRH-a da sudjeluju u edukaciji u koja se odnosi na provedbu VPG-a 2023 i provedbu Naredbe. Obavještavamo vas da je ministrica poljoprivrede donijela Odluku o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini KLASA: 322-01/23-01/20; URBROJ 525-09/590-23-1 od 10. svibnja 2023. godine koju smo vam dostavili ranije elektronskom poštom.

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom veterinarskom komorom,  Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu edukacija namijenih u prvome redu ovlaštenim veterinarima, a koje će se održati u sljedećim terminima:

31. svibnja 2023. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split, (50 mjesta) u terminu od 11-14 sati, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
2. lipnja 2023. velika dvorana HGK Osijek, Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija,
6. lipnja 2023. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija,
13. lipnja 2023. Klinička predavaonica Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, (90 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija.
15. lipnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,

Edukacije će provesti djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, i to o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini u skladu s Odlukom ministrice poljoprivrede KLASA: 322-01/23-01/20; URBROJ 525-09/590-23-1 od 10. svibnja 2023. godine i u području zdravlja životinja, a vezano na provedbu mjera propisanih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (NN 1/23), kategorizaciju objekata koji drže svinje u donosu na biosigurnost te postupanju prilikom prijave sumnje na bolesti. 
23.05.2023

Novi slučajevi visokopatogene influence u divljih ptica na području Zagrebačke županije

U ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, u dvije crvenokljune čigre, nađene uginule na području Zagrebačke županije (jezero Siromaja) utvrđena je visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1.

Podsjećamo subjekte koji drže perad i ptice u zatočeništvu te lovoovlaštenike na primjenu općih mjera biosigurnosti  kao i da je zbog  rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske i dalje na snazi NAREDBA  O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 52/2023).

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099 439 2507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.  
19.05.2023

Nova Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 52/2023 objavljena je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.

Predmetnom Naredbom ukinuta je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 135/22) koja je propisivala obvezu držanja peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama no zbog i dalje povećanog rizika od izbijanja bolesti određena je obveza držanja peradi i ptica u zatočeništvu u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama.

Poveznica na Naredbu je sljedeća: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_52_877.html.

18.05.2023

Izvješće o bedrenici 17.05.2023. godine


S obzirom na izvanrednu situaciju po pitanju poplava i zaprimljenu informaciju od strane Operativnog centra civilne zaštite, na području Sisačko-moslavačke županije u Lonjskom polju potrebno je žurno izmjestiti životinje s obzirom da će se u retenciju upuštati voda.

S obzirom na navedeno i radi omogućavanja premještanja životinja, nastavno na informaciju od 16. svibnja 2023., izuzeće za premještanje životinja primjenjuje se na sve životinje koje subjekti nisu pravovremeno zbrinuli i nalaze se još na pašnjaku Osekovo, a bez posebnog pojedinačnog odobrenja od strane veterinarskog inspektora, ako to nije moguće provesti. Naknadno, ovisno o situaciju, odredit će se duge mjere ili aktivnosti s obzirom na procjenu situacije.

Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte: e-mail: veterinarstvo@mps.hr tel: 01/6443 540 mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena. 

Kalendar događanja