OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU  POSLOVA  JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109.STAVKOM 3. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine "br.82/13,148/13 i 115/18).

Tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 64/2020.  od 29.svibnja 2020.godine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8298772.html

Tekst  natječaja  i Obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje.

Kalendar događanja