Obavijest o prestanku obavljanja veterinarskog pregleda gospodarstva na područjima ugroženima poplavom


Člankom XIII. stavkom 2. Odluke o načinu obavljanja veterinarskog pregleda gospodarstava na područjima ugroženima poplavom KLASA: 322-01/14-01/1208; URBROJ: 525-10/1114-14-1 od 23. svibnja 2014. godine propisano je da se veterinarski pregled gospodarstva mora obaviti do 1. rujna 2014. godine.
 
S obzirom na navedeno obavještavam Vas da će baza VPG biti zatvorena za upise pregleda dana 03. rujna  2014. godine u 9 sati.
 

Kalendar događanja