Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2014. godini


 Ministar poljoprivrede donio je Odluku KLASA: 322-01/14-01/1476 URBROJ: 525-10/0249-14-1 od 21. kolovoza 2014. godine kojom određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2014. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
Veterinarski pregled počinje 1. rujna 2014. godine i traje do 23. prosinca 2014. godine i obavlja se:
  1. na svim gospodarstvima na kojima se drže goveda,
  2. na svim gospodarstvima na kojima se drži pet i više ovaca i koza,
  3. na gospodarstvima koja su registrirana, a na kojima nije nikada obavljen veterinarski pregled gospodarstva.
Veterinarski pregled ne obavlja se na gospodarstvima na kojima je obavljen veterinarski pregled gospodarstva u 2014. godini temeljem Odluke o načinu obavljanja veterinarskog pregleda gospodarstava na područjima ugroženim poplavom KLASA: 322-01/14-01/1208; URBROJ: 525-10/1114-14-1 od 23. svibnja 2014. godine.
 

Kalendar događanja