Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi koji planiraju stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije


Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi radi stavljanja na tržište Europske unije

Žive životinje (perad) i jaja za valenje koja se stavljaju na tržište Europske unije, moraju potjecati iz objekata odobrenih za uzgoj i valenje peradi sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011 i 42/13) ( u daljem tekstu – Pravilnik) kojim su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2009/158/EZ, od 30. studenoga 2009., o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 53, 26. 2. 2009.).
Za odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi radi stavljanja na tržište Europske unije potrebno je:
1.     Popuniti Zahtjev za odobravanje objekta za uzgoj peradi i valenje jaja (u daljem tekstu – Zahtjev). Obrazac zahtjeva (Word) je  objavljen je na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (www.veterinarstvo.hr).
 
2.     Popunjen Zahtjev dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10000 Zagreb
 
Uz popunjeni Zahtjev potrebno je priložiti:

1.     obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda
2.     tehničko-tehnološki i građevinski projekt;
3.     projekt sustava opskrbe vodom i strujom;
4.     projekt kanalizacijskog sustava;
5.     popis opreme i opis mjera za sanitarnu zaštitu objekta i aparata.
Po primitku zahtjeva, veterinarski inspektor nadležnog veterinarskog ureda za odobravanje objekta za uzgoj peradi  odnosno Stručno povjerenstvo za odobravanje valionice koje je imenovao čelnik Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, obavit će inspekcijski nadzor odnosno pregled objekta o usklađenosti sa zahtjevima. Pri pregledu objekta veterinarski inspektor nadležnog veterinarskog ureda odnosno Stručno povjerenstvo za odobravanje valionice, utvrdit će da li je objekt, uključujući procedure postupanja sukladan zahtjevima Direktive Vijeća 2009/158/EZ, od 30. studenoga 2009., o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 53, 26. 2. 2009.), a koja je Pravilnikom transponirana u nacionalnu legislativu. Tijekom pregleda i utvrđivanja usklađenosti sa važećim propisima, provjerava se i način na koji vlasnik objekta primjenjuje zahtjeve predmetne Direktive u konkretnim okolnostima. Po završetku pregleda, veterinarski inspektor nadležnog veterinarskog ureda za odobravanje objekta za uzgoj peradi odnosno Stručno povjerenstvo za odobravanje valionice, zapisnikom će utvrditi da li objekt udovoljava propisanim uvjetima, a u slučaju utvrđenih nesukladnosti uputit će vlasnika objekta o radnjama koje treba poduzeti, kako na objektu tako i u operativnim procedurama s ciljem potpune sukladnosti sa propisanim zahtjevima.
 
Ovisno o vrsti peradi i drugim okolnostima provest će se pretraga na Salmonelu i Mycoplasmu, prije odobravanja objekta. 
 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, na temelju zaprimljenog zapisnika veterinarskog inspektora nadležnog veterinarskog ureda odnosno Stručnog povjerenstva za odobravanje valionice kojim je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za odobravanje predmetnog objekta, izdaje rješenje o odobrenom objektu s jedinstvenim odobrenim brojem ( u daljnjem tekstu – rješenje).
 
Izvoz će biti moguć šest tjedana nakon dana inspekcijskog nadzora.


Odobreni broj koji se dodjeljuje odobrenom objektu počinje sa slovima “HR” nakon kojih slijede slova koja specificiraju proizvodnju u objektu: “VAL” za valionicu, “U” za uzgoj, “R” za rasplod i četveroznamenkasti broj (HR-VAL-0001). Objektima koji se bave s više vrsta proizvodnji bit će dodijeljen odobreni broj koji će sadržavati oznaku svake pojedine proizvodnje. Odobreni objekt se sukladno djelatnosti koja se u istom obavlja, upisuje u Registar peradi za rasplod odnosno Upisnik odobrenih objekata - valionica koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i objavljuje na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (www.veterinarstvo.hr).
Za sva dodatna pitanja i informacije se možete javiti putem elektronske pošte: veterinarstvo@mps.hr ili telefonom na broj: 01 6443 540.
 
UPISNIK ODOBRENIH OBJEKATA ZA UZGOJ I VALJENJE PERADI (Direktiva 2009/158/ES) List of establishments for poultry (Directive 2009/158/EC) (HTML)

 
 

Kalendar događanja