Informacije o trenutnom stanju po pitanju influence ptica


Informacije o trenutnom stanju po pitanju influence ptica


Na području Europe trenutno cirkulira virus visokopatogene influence ptica (VPIP) H5N8 i uzrokuje epizootiju u uzgojima domaće peradi, uzgojima pernate divljači, ptica u zatočeništvu i divljih ptica.
VPIP H5N8 je do sada potvrđena u Poljskoj, Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Finskoj, Francuskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Sloveniji te Švicarskoj, Srbiji i Makedoniji.
Najveći broj izbijanja u domaće peradi bilježi Francuska, Mađarska i Njemačka, a ukupno je od 01. listopada 2016. do 31. siječnja 2017. godine, potvrđeno 622 izbijanja u domaće peradi (Mapa 1).
Potvrđeno je i 642 slučaja VPIP H5N8 u divljih ptica u više od 30 različitih vrsta divljih ptica (Mapa 2).
U Hitnom izvješću EFSA-e (European Food Safety Authority) od 14. prosinca 2016. godine o influenci ptica (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161220), naglašena je važnost primjene visokih mjera biosigurnosti od strane posjednika peradi kao najvažnije mjere sprječavanja unosa virusa VPIP i njegovog daljnjeg širenja.
U Republici Hrvatskoj VPIP H5N8 potvrđena je u divljih ptica krajem 2016. godine te početkom 2017. godine na sedam lokacija na području šest županija. U domaće peradi izbijanje je potvrđeno u dva uzgoja, u jednom nekomercijalnom uzgoju u naselju Križnica u Virovitičko-podravskoj županiji te u jednom uzgoju pataka držanih na otvorenom u naselju Sop Bukevski u Zagrebačkoj županiji. Ukupno je tijekom suzbijanja u zaraženom području usmrćeno ukupno 2690 komada domaće peradi i uništeno 20792 komada rasplodnih jaja. Određena su zaražena i ugrožena područja na kojima se provode mjere sukladno Pravilniku o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (NN 131/06).
Zbog visokog rizika od daljnjeg širenja VPIP H5N8 na uzgoje domaće peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu, ministar je Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 5/17) odredio stroge mjere u svrhu suzbijanja i sprječavanja širenja VPIP H5N8.
Predmetne mjere uključuju i osnovne biosigurnosne mjere koje se moraju provoditi na gospodarstvima i dvorištima na kojima se drži perad, pernata divljač i ptice u zatočeništvu.
Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest domaćih i divljih ptica. Trenutno cirkulira virus VPIP H5N8 za koji je EFSA izvijestila da je u usporedbi s pojavom VPIP H5N1 i prijašnjom pojavom VPIP H5N8 iz sezone 2014/2015, uočena povećana virulencija za ptice vodarice, da je povećan broj slučajeva u divljih ptica te da je povećan broj unosa virusa u uzgoje domaće peradi i ptica u zatočeništvu.
Vrlo je vjerojatno da će izloženost peradarskih gospodarstava VPIP H5N8 biti visoka kroz dulje razdoblje, čak i dulje od 12 tjedana, zbog vrlo visoke razine virusa utvrđenog u fekalnim brisevima divljih ptica, dugog tenaciteta virusa tijekom zimskog razdoblja te očekivanog trajanja otkrivanja virusa koji je do sada bio uočen tijekom većih epizootija VPIP.
EFSA je rangirala najučinkovitije biosigurnosne mjere te je tako mjera odvojenog držanja pataka i gusaka od ostale peradi i sprječavanja izravnog kontakta divljih ptica s domaćom peradi, pernatom divljači i pticama u zatočeništvu, svrstana kao najučinkovitija. Naglašen je rizik od moguće fekalne kontaminacije od divljih ptica te se sva perad mora držati u zatvorenim nastambama, odnosno nastambama prekrivenim tkaninom ili krovom za cijelo vrijeme kad se smatra da je veća vjerojatnost izloženosti virusu VPIP. Razdoblje trajanja izloženosti virusu procjenjuje se ovisno o rezultatima nadziranja u divljih ptica, eventualnim izbijanjima u domaće peradi te vremenskim prilikama, jer virus dulje opstaje u zimskim mjesecima nego tijekom ljeta.
Zbog svega navedenog, želimo naglasiti da je jedina učinkovita mjera sprječavanja unosa virusa VPIP u uzgoje domaće peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu, onemogućavanje izravnog i neizravnog kontakta s divljim pticama i njihovim izlučevinama (feces).
Stoga je od iznimne je važnosti da se i dalje strogo pridržavate propisanih biosigurnosnih mjera kako bi rizik od daljnjeg širenja VPIP sveli na minimum.
Također je vrlo važno svakodnevno praćenje zdravstvenog stanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te žurna prijava nadležnoj veterinarskoj organizaciji svakog povećanog uginuća, smanjene proizvodnje, smanjenog uzimanja hrane i vode, povećanog pobola te svih drugih promjena koje se uoče na životinjama u jatu.
Rano otkrivanje virusa značajno smanjuje mogućnost daljnjeg širenja, omogućuje brzu reakciju i brzo poduzimanje mjera suzbijanja, čime se izravno utječe na smanjenje ekonomskih gubitaka.
Za sva pitanja molimo da se obratite u Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane, tel. 01/6443 540, e-mail: veterinarstvo@mps.hr, www.veterinarstvo.hr.

Mapa 1 ADNS – VPIP Perad i ptice u zatočeništvu


Mapa 2 ADNS – VPIP Divlje ptice

 


Kalendar događanja