POPIS NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA U SKLONIŠTIMA ZA ŽIVOTINJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE nalazi se na poveznici: https://jic.mps.hr


 
Skloništa za životinje podatke o napuštenim i izgubljenim životinjama moraju evidentirati u jedinstvenom informacijskom centru pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/2017 i 32/2019) te Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (Narodne novine, broj 99/2019).

 PODACI O NAPUŠTENIM / IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA DOSTUPNI SU JAVNOSTI
na sljedećoj poveznici:
https://jic.mps.hr
 

Na ovaj način povećava se mogućnost udomljavanja napuštenih životinja odnosno pronalaska životinje u slučaju gubitka iste (ako životinja nije označena).
Sklonište u jedinstveni informacijski centar evidentira sljedeće podatke:
– datum prijave nestanka životinje
– datum nalaska životinje
– lokaciju nalaska životinje
– vrstu životinje i pasminu
– spol životinje
– fotografiju životinje u boji
– identifikacijsku oznaku životinje (ako je primjenjivo)
– podatke o skloništu u kojem se životinja nalazi (naziv, adresa, OIB i broj odobrenja nadležnog tijela)
– datum udomljavanja životinje.

Kalendar događanja