Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji


Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 154/13 od 19. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela ovlasti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. točki 1., 7., 9., 11. i 13. Zakona o veterinarstvu:
– provođenje propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza;
– provedba mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju);
– izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU;
– obavljanje propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja, te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.
 Natječaj je raspisan za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave:

 - Virovitica, Slatina, Pitomača, Čađavica, Lukač, Špišić Bukovica, Orahovica, Čačinci, Zdenci, Crnac, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Gradina i Suhopolje u sastavu jedinice regionalne samouprave Virovitičko-podravske županije.

 - Grubišno Polje, Berek, Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Daruvar, Končanica, Čazma, Ivanska, Štefanje, Bjelovar, Kapela, Nova Rača, Severin, Rovišće, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Garešnica, Hercegovac, Velika Trnovitica, Sirač, Dežanovac i Đulovac u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu.
Potrebne obrasce možete pronaći na našem webu pod dijelom OBRASCI pa idete na podlink DODJELA JAVNIH OVLASTI U VETERINARSTVU:
 - obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu
 - obrazac za bodovanje broj gospodarstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu
 - broj gospodarstava sa brojem životinja za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj.
 

Kalendar događanja