Stavljanje živih životinja na zajedničko EU tržište


Obzirom na početne nedoumice po pitanju stavljanja živih životinja na zajedničko EU tržište, dostavljamo vam pregled trenutne situacije, kako slijedi:
1)      SVINJE – uzgajivač/izvoznik treba se po pitanju izvoza pravovremeno javiti nadležnom veterinarskom inspektoru, koji će mu objasniti koji su podaci potrebni, te ispuniti TRACES certifikat (ili ga uputiti na nadležno kontrolno tijelo), odnosno certificirati pošiljku. S detaljima su upoznati veterinarski inspektori na terenu.
-          Ističemo da je od 01-07-2013 izvoz živih svinja u EU dozvoljen bez ikakvih ograničenja, osim s područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije, kao što je bilo i najavljeno obzirom na epidemiološku situaciju (povećani rizik u populaciji divljih životinja) od klasične svinjske kuge u tim županijama.
-          Izvoz iz predmetnih županija je također moguć, ali uz određene dodatne uvjete, o kojima se posjednici po potrebi mogu raspitati kod mjesno nadležnih veterinarskih inspektora, ili u Upravi veterinarstva, kontakt osobe: Ankica Labrović (labrovic@mps.hr), 01/6443-535 ili Ljupka Maltar (ljupka.maltar@mps.hr) 01/6443-840.
2)      GOVEDA – od 01. srpnja 2013. godine, stavljanje u promet na zajedničko EU tržište, ili izvoz u treće zemlje, živih goveda iz Hrvatske nije dozvoljeno, budući da naša stada ne udovoljavaju zdravstvenim uvjetima u odnosu na enzootsku leukozu goveda. Na situaciju po pitanju prometa živih goveda Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede je u više navrata upozoravala tijekom proteklog razdoblja, te ona nije neočekivana niti iznenađujuća.
Stavljanje goveda u promet na zajedničko EU tržište, kao i izvoz živih goveda u treće zemlje, zakonski je moguć isključivo ukoliko su takva goveda podrijetlom iz stada službeno slobodnih od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda. 
Mjere u svrhu ostvarivanja uvjeta za dodjelu i održavanje statusa stada, regija odnosno države službeno slobodne od enzootske leukoze goveda propisane su Programom iskorjenjivanja i nadziranja enzootske leukoze goveda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini (KLASA: 322-02/12-01/121, URBROJ: 525-10/0547-12-1).
Provedba mjera predviđenih Programom iskorjenjivanja i nadziranja enzootske leukoze goveda u Republici Hrvatskoj započet će 1. rujna 2013. godine.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede očekuje da će stavljanje u promet goveda u promet na zajedničko EU tržište bit moguće u drugoj polovici 2014. godine i to iz stada koja imaju dodijeljen status službeno slobodnih od enzootske leukoze goveda.
O daljnjem razvoju situacije i mogućim rješenjima biti ćete pravovremeno obavještavani.
 

Kalendar događanja