Objava Nacrta prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija na javnoj raspravi do 06.03.2015.


Ovim putem obavještavamo Vas da je Nacrt prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te je otvorena javna rasprava u trajanju od 15 dana (do 06. ožujka 2015. godine), sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
 
http://rasprava.mrms.hr/bill/prijedlog-zakona-o-reguliranim-profesijama-i-prizn/
 
Uz Nacrt prijedloga zakona objavljen je i pripadajući Poziv na savjetovanje: http://www.mrms.hr/poziv-na-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-zakona-o-reguliranim-profesijama-i-priznavanju-inozemnih-strucnih-kvalifikacija/
 

Kalendar događanja