Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje


 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje objavljen u Narodnim novinama, broj 69 od 19. srpnja 2019. godine, a istome se može pristupiti na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4563 .
 
Navedenim Pravilnikom uređuje se:
  • uvjete kojima moraju udovoljiti trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaja u svrhu osiguranja načina držanja kućnih ljubimaca u skladu s njihovim potrebama i skrbi o njima
  • osposobljavanje osoblja koje skrbi o životinjama ili je odgovorno za njih
  • osiguranje uputa o značajkama vrste životinja i o odgovarajućem načinu držanja životinja koje se prodaju
  • sadržaj i vođenje upisnika trgovina i veleprodaja.
 
Upute koje se u trgovinama kućnim ljubimcima daju kupcu uz kupljenu životinju moraju, s obzirom na vrstu životinja, sadržavati podatke o prirodnom staništu životinje, vrsti hrane koje određena vrsta konzumira, o ritmu aktivnosti (dnevni/noćni) životinja, društvenom ponašanju (životinja živi sama, u paru ili u skupini), o preporučenoj veličini i opremljenosti nastambe za kupljenu životinju kao i podatke o veličini odrasle životinje i životnom vijeku životinje.
 
U dodacima Pravilniku detaljnije su propisani uvjeti za držanje pojedinih vrsta životinja, područja koja obuhvaća program osposobljavanja, obrazac potvrde o ospsobljavanju te obrazac zahtjeva za registraciju trgovina kućnim ljubimcima ili prostora veleprodaje.
 
Osoblje zaduženo za dobrobit životinja i skrb o životinjama u trgovinama kućnim ljubimcima  mora biti odgovarajuće osposobljeno, u skladu s programom osposobljavanja koji se propisuje ovim Pravilnikom, a navedena obveza stupa na snagu godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno šest mjeseci nakon davanja suglasnosti na program osposobljavanja. Za provođenje osposobljavanja ovo tijelo može ovlastiti i drugu pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava propisane uvjete.
 
Nadležno tijelo vodi upisnik odobrenih trgovina i veleprodaja koji objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
 
U trgovinama kućnim ljubimcima mogu se prodavati samo životinje koje potječu iz uzgoja registriranih od strane nadležnog tijela.
 
 

Kalendar događanja