Obavijest o poništenju dijela natječaja u Zadarskoj županiji


U Narodnim novinama broj 47 od 16. 4. 2014. Objavljeno je PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/13-01/1531; urbroj: 525-10/1168-13-1 od 5. studenoga 2013., objavljenog u Narodnim novinama broj 134 od 9. studenoga 2013. u glavi I.:
– Jedinice lokalne samouprave Benkovac, Stankovci, Polača, Lišane Ostrovičke u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.
 

Kalendar događanja