Izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj


U skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“, br. 71/12) i Odlukom Komisije o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga i kriterijima za prikupljanje informacija o bolesti (2008/185/EC), izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj, istim je propisano uzimanje, dostava i laboratorijsko pretraživanje uzoraka te uvjeti za dodjeljivanje statusa gospodarstvima svinja u odnosu na bolest Aujeszkoga,

Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj (PDF)

Kalendar događanja