Poništenje dijela natječaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/13-01/1643; urbroj: 525-10/1168-13-1 od 13. prosinca 2013., objavljenog u Narodnim novinama broj 154 od 19. prosinca 2013. u glavi I.:

– Jedinica lokalne samouprave Velika Pisanica u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije.
  

Kalendar događanja