Prodaja veterinarskih lijekova i antimikrobna rezistencija


Pozivamo veleprodaje da podatke o prometu veterinarskih lijekova, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, dostave nadležnom tijelu, najkasnije do 15. ožujka 2024. godine. Podaci o prometu veterinarskih lijekova koristiti će se isključivo u svrhu statističke obrade podataka za izradu Državnog programa monitoringa rezidua i smatraju se poslovnom tajnom.

Ispunjenu Excel tablicu Opseg prodaje veterinarskih lijekova 2023. obrazac potrebno je dostaviti isključivo putem e-maila na adrese: iva.g-zdunic@mps.hr i boris.fabijanic@mps.hr.

Za dodatna pitanja u svezi ispunjavanja obrasca obratite se djelatnicima Odjela za veterinarske lijekove na broj telefona 6443 843 i 6443 822.

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Kalendar događanja