Prodaja VMP-a i antimikrobna rezistencija


Pozivamo veleprodaje da podatke o prometu VMP, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, dostave nadležnom tijelu, najkasnije do 15. veljače 2022. godine. Podaci o prometu VMP koristiti će se isključivo u svrhu statističke obrade podataka za izradu Državnog programa monitoringa rezidua i smatraju se poslovnom tajnom.
Sukladno odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (Narodne novine br. 84/08, 56/13, 94/13 i 15/15), članak 38. stavak 4. nositelji odobrenja za promet VMP-a obvezni su nadležnom tijelu dostaviti podatke o opsegu prodaje VMP za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, najkasnije do 15. ožujka 2022. godine.

Ispunjenu Excel tablicu Opseg prodaje VMP 2021. obrazac potrebno je dostaviti isključivo putem e-maila na adrese: iva.g-zdunic@mps.hr i boris.fabijanic@mps.hr.

Za dodatna pitanja u svezi ispunjavanja obrasca obratite se djelatnicima Odjela za VMP na broj telefona 6443 843.

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Kalendar događanja