Transmisivne spongiformne encefalopatije

Transmisivne spongiformne encefalopatije su grupa bolesti u koje spadaju:
  • Goveđa spongiformna encefalopatija u goveda
  • Grebež (Scrapie) u ovaca
  • Spongiformna encefalopatija jelena (Chronic wasting disease) u jelena i losa
  • Creutzfeld-Jakobova bolest u ljudiPropisi koji reguliraju područje transmisivnih spongiformnih encefalopatija:

Uredba EK 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
 

  • Kriteriji za utvrđivanje statusa u odnosu na GSE
  • Zaštita od transmisivnih spongiformnih encefalopatija (sustav nadziranja; uzgojni programi; zabrana koja se odnosi na hranidbu životinja; specificirani rizični materijal)
  • Kontrola i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
  • Uvjeti za stavljanje na zajedničko EU tržište te izvoz u treće zemlje živih životinja, sjemena, zametaka i jajnih stanica
  • Službeni laboratoriji, sustav uzorkovanja i testiranja

Kontrola  transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE)  i  postupanje sa specificiranim rizičnim materijalom (SRM)
 
Na stranicama Europske komisije (EK) dostupne su informacije o kontroli TSE-a (uključujući BSE i scrapie).
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en
 
Također, dostupno je i Izvješće EK o načinu uklanjanja SRM-a kod goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_report_bovine-anatomy_en.pdf
 
EK je pripremila i video o načinu uklanjanja zadnja 4 metra tankog crijeva u goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I123456&videolang=INT

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.