Upis promjene o registriranom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

1. korak

Potrebno je popuniti ZAHTJEV ZA IZMJENU/DOPUNU PODATAKA O REGISTRIRANOM OBJEKTU (izmjena 19.04.2022.)

2. korak

Dostaviti:
 
  • priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, ili, za poljoprivredna gospodarstva izvod  iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ili rješenje), odnosno izjavu o nastalim promjenama, ukoliko se promjene ne odnose na podatke u navedenim dokumentima
  • ukoliko se u objektu mijenja subjekt u poslovanju s hranom, potrebno je dostaviti dokaz (npr. ugovor,…) da novi subjekt u poslovanju s hranom preuzima odgovornost za poslovanje s hranom od starog subjekta u poslovanju s hranom u objektu, odnosno suglasnost starog subjekta u poslovanju s hranom s promjenom
  • priložiti i ostale priloge sukladno uputama iz obrasca zahtjeva

 
 

Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/21)

 Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb


 
 

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.