Registar objekata za akvakulturu i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za suzbijanje bolesti

REGISTAR OBJEKATA ZA AKVAKULTURU I OBJEKATA ZA HRANU AKVATIČNOG PODRIJETLA S OVLAŠTENJEM ZA SUZBIJANJE BOLESTI

REGISTER OF AQUACULTURE ESTABLISHMENTS AND DISEASE CONTROL AQUATIC FOOD ESTABLISHMENTS

Registar objekata za akvakulturu koji uzgajaju ribuRegistar objekata za akvakulturu koji uzgajaju školjkašeRegistar objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za suzbijanje bolesti
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.