Afrička svinjska kuga

Afrička svinjska kuga je kontagiozna virusna zarazna bolest koja se prirodno pojavljuje samo u svinja (divljih i domaćih). Uzročnik je virus (ASFV), svrstan u porodicu Asfaviridae, rod Asfivirus.
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.