Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječ unoš bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja bol slinavke i šapa
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.