Procedura za podnošenje zahtjeva za uvid u upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan) - za komunalne redare

Procedura za podnošenje zahtjeva za uvid u upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan) - za komunalne redare

Kako bi se komunalnim redarima osigurao nadzor nad provedbom općih akata iz članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. te članka 62. stavka 5.  Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/2017) potrebno je komunalnim redarima omogućiti uvid u bazu podataka Lysacan.
U tu svrhu potrebno je da odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave podnese zahtjev da se komunalnom redaru omogući pristup bazi.
U zahtjevu je potrebno navesti:
                - ime i prezime,
                - OIB,
                - adresu elektronske pošte,
                - broj telefona/mobitela, osobe za koju se pristup traži
                - te OIB jedinice lokalne samouprave.
Navedeno možete dostaviti na ovu elektronsku poštu ( veterinarstvo@mps.hr).
S poštovanjem,
 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.