Odluka o primjeni vodiča za zaštitu papkara, kopitara, nojeva i peradi od dolaska u klaonicu, do omamljivanja, klanja i nastupa smrti

Odluka o primjeni vodiča za zaštitu papkara, kopitara, nojeva i peradi od dolaska u klaonicu, do omamljivanja, klanja i nastupa smrti
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.