Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u RH zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u RH zarazne bolesti slinavke i šapa
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.