Dobrobit životinja u trgovinama kućnim ljubimcima

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_69_1432.html

Obrazac zahtjeva za registraciju trgovina kućnim ljubimcima ili prostora veleprodaje
 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.