Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

HRVATSKI SABOR
1721
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. studenoga 2001.
Broj: 01-081-01-3606/2
Zagreb, 21. studenoga 2001.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VETERINARSTVU
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.