Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišra "Ribnjak 1905" d.o.o., Našice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2390
Na temelju članka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine«, br. 171/2004i 89/2005) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2005. godine donijela
ODLUKU
o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišta »Ribnjak 1905« d.o.o., Našice

Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišta "Ribnjak 1905." d.o.o. Našice
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.