Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala prodrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika, NN 66/10

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala prodrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika, NN 66/10
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.