Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća o klaonici, NN 84/11

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća o klaonici, NN 84/11
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.