Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini ("Narodne novine", broj 3/13).

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini ("Narodne novine", broj 3/13).
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.