Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena veterinarska inspekcija


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1826
Na teme¬lju članka 63. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 105/01. i 172/03), ministar po¬ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
NAREDBU
O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ZA KOJE JE POSTAVLJENA VETERINARSKA INSPEKCIJA

Kalendar događanja