Objava Dodatka – Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom suis uz Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis


Uz Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis objavljenim u »Narodnim novinama« broj 26 od 8. ožujka 2006. godine, greškom nije objavljen Dodatak – Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom suis, pa se uz citirani Pravilnik objavljuje
DODATAK – TESTOVI ZA DIJAGNOSTIKU INFEKCIJE Brucelom suis UZ PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE SVINJA UZROKOVANE Brucellom suis
Uz navedeni Pravilnik objavljuje se Dodatak – Testovi za dijag­nostiku infekcije Brucellom suis, koji je njegov sastavni dio.
DODATAK
TESTOVI ZA DIJAGNOSTIKU INFEKCIJE

Kalendar događanja