Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1682

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93 i 190/03), te članka 78. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 105/01 i 172/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi:
NAREDBU
O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH VETERINARSKIH LIJEKOVA NA ŽIVOTINJAMA KOJE SE KORISTE ZA PREHRANU LJUDI

Kalendar događanja